บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ปี พ.ศ. 2559-2562

16 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) MOU

        บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินกิจกรรมเครือข่ายชุมชนในการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2559-2562 ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด