เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

27 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 61 อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และทีมงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี  โดยมีพลตรีกษิดิ์เดช วัฒนวรางกูล ราชองครักษ์ในพระองค์ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานี หน.หน่วยกำลังทหาร ตำรวจ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้