ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ มรย. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 อาจารย์ ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับกองตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ร่วมประชุมการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการสอบ (ONET) ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์