คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมหารือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

20 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมหารือโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สาระวิชาวิทยาศาสตร์