กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

29 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 พ.ย. 63 สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียติจากพันตำรวจเอกบูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ค่ายพญาลิไท) ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้