https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

JPTOTO

ติดตามงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ติดตามงานโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้

10 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๔ พล.ต.อ.สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ/หัวหน้าคณะติดตามงาน ,ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.โครงการส่วนพระองค์ ,ดร.ชัยพฤกษ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ ,นายนรัญ โกศลเวช เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ ,พล.ต.อ.วิชิต ปักษา ผบช.ตชด. พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามงานโครงการพระราชดำริใน โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ ม.๓ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (ช่วงเช้า) และ โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ ม.๒ ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส (ช่วงบ่าย)