https://booking.yru.ac.th/-/rajagacor/

JPTOTO

เตรียมความพร้อมซ้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาฯ

เตรียมความพร้อมซ้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาฯ

11 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน  พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมเตรียมความพร้อมซ้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยมีรอง ผบช.ตชด. และ บก.ตชด.ภาค ๔ ตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จในครั้งนี้