พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดยะลา

27 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                  เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา