บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ2 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์

19 พฤษภาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 คุณนูสีลา ยูมะโซ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และคุณอิสรา แสงสุวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 บ้านสะป๋อง หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิคมพิทักษ์ราษฎร์ หมู่ที่ 6 บ้านบาตูปูเต๊ะ ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา